�������� �������
islamport.com


  ������: ���� �������
  ������: ��� ����� ���� �� ���� �� ������� �������� ���������� (�������: 518��)
  ������: ���� ���� ����� ��� ������
  ������: ��� ������� - ����ʡ �����
  ��� �������: 2
  [����� ������ ����� �������]

1338- ���� �� ����.
��� ���� �� ����� ������ɡ ����� ���С ������ ��� ���ϡ ��� ��� ���� ��� ��� �������� ���� ������� �� ��� ������ �� ��� ����ߡ ���� ��� ��� ��� ��� ����� �� ��� �� ����� ������ɡ ����� ��� ������ ����� ���� ��� ���� ����� ������� ���� ���� ��� ������ ������� ����� ��� ��� ����� ���� ���� "��� ��������" ��� �� ������: ���� ��� ������� ���� ������: �� ��� ����� ���� ��� ���ɡ ����� ��� ���� ����� ������ �� ������� �� ����� ��� ���ӡ ����� ����� ����ѡ ����� ����ǡ ���� �����ϡ ��� ����ѡ ���� �� ���� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ���� ���� ����: �� ��� ��� ���� ���� ����ǡ ���� ����: �� ��� �� ������ �����ѡ ���� ���� �����: ������� ��� ����� ��ǡ ���� ���� �����: �� ���� ���� ��ǡ ���� ��� ������: ������� �� ��� ����� ����� ���� �� �����: �� ���� ����� �� ������ ��� ������ ���� ����� ���� ��� ���ޡ ���� ��: ��� ���� ���� ��� ����� �� ��� �����:
��� ��� ���� ���� ... � ���� ����� ����
���� �����ȡ ������ ��� ��� ���� �� ���ڡ ���ڡ ����: ���� ���� ����� �� �����.
�����: ���� ���� �� ���� ���� ��� ��� ���� ������ �� ���� ���� ������� ������ ����� ������ ������� ���� �� �� ��ߡ ����: ���� ��� (��� ���: ���� �����) ���� �� ���� ������ ����ǡ ���: ��� ��� ���Ͽ ���: ��� ��� ������. ������:

(1/251)

������ �������   //   ������ �������
���� ������� (����� ������)